wtorek, 20 marca 2012

poniedziałek, 19 marca 2012

New designers from MFW

..Mauro Gasperi....Moi Multiple....Francesca Liberatore....Harunobumurata....Camille Pfister....Santo Spada....hope you enjoyed all the photos
                                   love TwinSpin

piątek, 2 marca 2012

Milan Fashion Week - Day 5, 6, 7, photo diary

..the first show we enjoyed on sunday was Byblos Fashion Show, the collection was shinny and interesting..

..pierwszym pokazem na którym byliśmy w niedziele był pokaz mody Byblos, kolekcja była błyszcząca i dosyć interesująca..


..the second show we were at sunday was Fashion Show of Aquiliano Rimondi, who made few costiumes for Lady Gaga in the past. It was definitelly our favouirite collection of all shows we've been to this week. Just look at the pictures below to see part of his collection for next winter..

..drugim pokazem na jakim byliśmy w niedzielę był pokaz mody Aquiliano Rimondi, który zrobił kilka kostiumów dla Lady Gagi w przeszłości. Jego kolekcja była naszą ulubioną z wszystkich pokazów na których byliśmy w tym tygodniu. Poprostu popatrzcie na zdjęcia aby zobaczyć część z jego kolekcji..


..the whole monday we spend on shopping but we also were on one Fashion Show - .normaluisa, gold, black and gray colour, perforations and prints ruled her collection..

..poniedziałek spędziliśmy w większości na zakupach lecz w międzyczasie byliśmy również na jednym pokazie mody - .normaluisa, złoty, czarny i szary kolor, perforacje i nadruki rządziły jej kolekcją..

..tuesday was quite intensive day because we went from one show to another. Today we would like to present you preview of two designers from tuesday..

..wtorek był intensywnym dniem, gonitwa z jednego pokazu na kolejny. dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować wam przegląd kolekcji dwóch projektantów z wtorku..

..Cristiano Burani....Bashartyan V..

..in the next post we will show you collections of next generation and new upcoming designers from tuesday..

..w następnym poście pokażemy wam kolekcje next generation i new upcoming designers z wtorku..